Filologia klasyczna i świat współczesny – wykładowcy

Filologia klasyczna i wiat wspołczesny

Warszawa, 2 VII 2006 – 15 VII 2006

Program sesji
Lista uczestników

LISTA WYKŁADOWCÓW

 1. Prof. Jerzy Axer, Polska, Uniwersytet Warszawski – OBTA
 2. Prof. Kazimierz Lewartowski, Polska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii
 3. Dr Krzysztof Rzepkowski, Polska, Uniwersytet Warszawski. Instytut Filologii Klasycznej
 4. Dr Wojciech Sowa, Polska, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Klasycznej
 5. Dr Maciej Staniszewski, Polska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Filologii Klasycznej
 6. Prof. Daniel Škoviera, Słowacja, Uniwersytet w Bratysławie
 7. Prof. Aleksander Mikołajczak, Polska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań), Instytut Filologii Klasycznej
 8. Dr Marek Kaźmierczak, Polska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań), Instytut Filologii Klasycznej
 9. Mgr Konrad Dominas, Polska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań), Instytut Filologii Klasycznej
 10. Prof. Jerzy Styka, Polska, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Klasycznej, OBTA
 11. Dr hab. Dariusz Brodka, Polska, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Klasycznej
 12. Dr Robert Sucharski, Polska, Uniwersytet Warszawski – OBTA
 13. Dr hab. Hubert Wolanin, Polska, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Klasycznej
 14. Dr Grażyna Czetwertyńska, Polska, Uniwersytet Warszawski – OBTA
 15. Prof. Małgorzata Borowska, Polska, Uniwersytet Warszawski – OBTA
 16. Prof. Ewa Skwara, Polska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań), Instytut Filologii Klasycznej