Pogranicza Białorusi. Warsztaty edytorskie – uczestnicy

POGRANICZA BIAŁORUSI: WARSZTATY REDAKCYJNE

Warszawa 2 IV 2006 – 8 IV 2006

Lista wykładowców
Program sesji

UCZESTNICY SESJI

 

 1. Iryna Alunina
 2. Grażyna Charytoniuk
 3. Swietlana Czuwak
 4. Joanna Getka
 5. Tacciana Iwanowa
 6. Mirosław Jankowiak
 7. Raman Lichaszapka
 8. Maryja Łucewicz
 9. Hanna Marunczak
 10. Eduard Maźko
 11. Karolina Samoraj
 12. Nadzieja Syczugowa
 13. Wolha Szataława
 14. Marta Wojewódzka
 15. Ewa Wojtyra
 16. Stanisław Kisielow
 17. Regina Sawicka