Pogranicza Białorusi. Warsztaty edytorskie – wykładowcy

POGRANICZA BIAŁORUSI: WARSZTATY REDAKCYJNE

Warszawa 2 IV 2006 – 8 IV 2006

Program sesji
Lista uczestników

LISTA WYKŁADOWCÓW

 

 1. dr Maria Bokszczanin
 2. dr Ryszard Burek
 3. dr Jakub Petelewicz
 4. prof. Jerzy Bartmiński
 5. prof. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
 6. Prof. Andrzej Tymowski
 7. mgr Monika Stec
 8. mgr Barbara Napieralska
 9. prof. Elżbieta Smułkowa
 10. prof. Anna Zielińska
 11. prof. Ale Smalanczuk
 12. dr Małgorzata Kasner
 13. prof. Elżbieta Smułkowa
 14. dr Iryna Budźko
 15. dr Olga Łobaczewska
 16. dr Anna Engelking