Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie w zakresie słownictwa – uczestnicy

Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie (wybrane zagadnienia słownictwa)

Warszawa 16-25.04.2007 r.

Program sesji
Lista wykładowców

UCZESTNICY SESJI

 

 1. Madina Aleksejewa, Rosja
 2. Iryna Askerowa, Ukraina
 3. Aina Awezawa, Białoru
 4. Marjana Barczuk, Ukraina
 5. Natalia Bejczuk, Ukraina
 6. Alina Burysh, Ukraina
 7. Łesia Chomczak-Szpyrało, Ukraina
 8. Maryna Demianiuk, Ukraina
 9. Ludmyła Dyka, Ukraina
 10. Dorota Elsheikh, Polska
 11. Joanna Getka, Polska
 12. Myrosława Hnatiuk, Ukraina
 13. Natalia Hrymajło-Mychajłowa, Ukraina
 14. Tacciana Kasciukewicz, Białoru
 15. Łesia Korol, Ukraina
 16. Anna Kostecka-Sadowa, Polska
 17. Natalija Kostiak, Ukraina
 18. Sławomir Kowal, Polska
 19. Ałła Krawczuk, Ukraina
 20. Aleksandra Krawczyk, Polska
 21. Ewa Nazaruk, Polska
 22. Tacciana Paczapinskaja, Białoru
 23. Halina Palanawa, Białoru
 24. Agnieszka Piotrowska, Polska
 25. Natalija Puriajewa, Ukraina
 26. Olha Rymjak, Ukraina
 27. Marta Saniewska, Polska
 28. Natalia Sowtys-Rudkowska, Ukraina
 29. Bohdana Tarasenko, Ukraina
 30. Nadija Tracz, Ukraina
 31. Svitłana Urvanova, Ukraina
 32. Kinga Wenklar, Polska