Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie w zakresie słownictwa – wykładowcy

Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie (wybrane zagadnienia słownictwa)

Warszawa 16-25.04.2007 r.

Program sesji
Lista uczestników

LISTA WYKŁADOWCÓW

 

  1. prof. Feliks Czyżewski, UMCS Lublin, Polska
  2. dr Ludmila Dyka, NANU Kijów, Ukraina
  3. prof. Halina Kara, UW Warszawa, Polska
  4. prof. Halina Pelc, UMCS Lublin, Polska
  5. prof. Janusz Rieger, UW Warszawa, Polska
  6. prof. Bogdan Walczak, UAM Poznań, Polska
  7. dr Izabela Winiarska-Górska, UW Warszawa, Polska
  8. prof. Leszek Zasztowt, UW/PAN Warszawa, Polska
  9. dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, UW Warszawa, Polska
  10. prof. András Zoltán, Loránd Eötvös University Budapeszt, Węgry