Prezentacje projektów stażystów

 

FUNDACJA INSTYTUT ARTES LIBERALES (FIAL)

INSTYTUT BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES
UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Konferencja
Ukraina-Polska-Europa:
ku integracji systemów edukacyjnych

Program stypendialny MNiSW/IBI UW dla młodych badaczy z Europy Wschodniej
Prezentacje projektów stażystów
4 grudnia 2009 r.

Sekcja historyczna (Dr Hieronim Grala, IH UW)

Yulia Gordeeva (Rosja)
Uniwersytet Pedagogiczny, Nowosybirsk, Instytut Edukacji Historycznej, pedagogika, doktorantka II r.
Historyczne wizerunki Polski w podręcznikach N.W. Zagładina Historia Rosji i wiatu od starożytnoci do końca XX wieku.

Kateryna Ruban (Ukraina) Akademia Kijowsko-Mohylańska, Centrum kultury wizualnej, doktorantka
Polityka archiwalna w Ukrainie i w Polsce.

Sekcja językoznawcza (prof. dr hab. Janusz Rieger, IBI UW)

Sofia Azovtseva (Ukraina)
Uniwersytet Charkowski, filologia, V r.
Polonizmy i rusycyzmy w twórczoci Oksany Zabużko.

Maryana Barchuk (Ukraina) Uniwersytet Przykarpacki w Iwano-Frankowsku, polonistyka, doktorantka II roku
Kształtowanie się języka ukraińskiego w Galicji w II połowie XIX wieku.

Oleksiy Batarchuk (Ukraina) Uniwersytet Ługański, katedra języka ukraińskiego, doktorant II r.
Tanatologiczna konceptosfera we frazeologii gwarowej. Śmierć jako podróż w gwarach Ukrainy Wschodniej.

Dyskusja

Podsumowanie roczne programu stypendialnego MNiSW/IBI UW
Przedstawienie Laboratorium Badań Naukowych MSH EW
Propozycje wspólnych projektów badawczych

Pytania organizacyjne: tutorzy dla stypendystów