Interdyscyplinarność w humanistyce ISD AAL – wykładowcy

Interdyscyplinarnoć w humanistyce ISD AAL

 

Program sesji
Lista uczestników

LISTA WYKŁADOWCÓW

  1. Prof. Jerzy Szacki, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Warszawa
  2. Prof. Ryszard Nycz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  3. Prof. Stanisław Czerniak, Polska Akademia Nauk
  4. Prof. Lech Szczucki, Polska Akademia Nauk
  5. Maria Szpakowska, Uniwersytet Warszawski
  6. Prof. Barbara Lejzerowicz-Zajączkowska, Akademia Humanistyczna w Pułtusku,
  7. Prof. Joanna Kurczewska, OBTA Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Nauk
  8. Dr Aneta Gawkowska, Uniwersytet Warszawski
  9. Dr Maria Gołębiewska, Polska Akademia Nauk
  10. Dr Sebastian Michalik, Uniwersytet Warszawski