Antyk i tradycja klasyczna – perspektywa grecka – wykładowcy

Antyk i tradycja klasyczna – perspektywa grecka

(kontynuacja wątków sesji Co to jest Śródziemnomorze?)
Warszawa, styczeń-luty 2006

Program sesji
Lista uczestników

LISTA WYKŁADOWCÓW

 1. Prof. Krzysztof Rutkowski, Polska
 2. Prof. Jerzy Axer, Polska
 3. Prof. Jerzy Kolendo, Polska
 4. Dr Przemysław Marciniak, Polska
 5. Ks. prof. Michał Janocha, Polska
 6. Dr Piotr Chomik, Polska
 7. Dr Katarzyna Sadkowska, Polska
 8. Dr Michał Kuziak, Polska
 9. Dr Iwona Luba, Polska
 10. Prof. Piotr Mitzner, Polska
 11. Andrzej Biernacki, Polska
 12. Dr Irina Tatarova, Polska
 13. Prof. Bernd Seidensticker, Niemcy
 14. Prof. Anna Świderkówna, Polska
 15. Prof. Elżbieta Wesołowska, Polska
 16. Mgr Przemysław Kordos, Polska
 17. Doc. Elżbieta Kilak, Polska
 18. Prof. M. Kalinowska, Polska
 19. Dr Robert A. Sucharski, Polska
 20. Prof. Małgorzata Borowska, Polska
 21. Prof. Jan Kieniewicz, Polska
 22. Dr Elżbieta Przybył, Polska
 23. Prof. Andrzej Nowak, Polska
 24. Mgr Karolina Berezowska, Polska
 25. Prof. Alicja Szastyńska-Siemion, Polska
 26. Prof. Ewa Głębicka, Polska
 27. Dr Urszula Cierniak, Polska
 28. Dr Mirosław Kruk, Polska
 29. Ks. prof. Henryk Paprocki, Polska
 30. Prof. Rostysław Radyszewski, Ukraina
 31. Prof. Juliusz Domański, Polska
 32. Prof. Barbara Milewska – Waźbińska, Polska