Antyk i tradycja klasyczna – perspektywa grecka – uczestnicy

Antyk i tradycja klasyczna – perspektywa grecka

(kontynuacja wątków sesji Co to jest Śródziemnomorze?)
Warszawa, styczeń-luty 2006

Lista wykładowców
Program sesji

UCZESTNICY SESJI

 1. Vadym Adadurov, Ukraina
 2. Nina Aharodnikowa – Haponik, Białoru
 3. Sołomija Antoniuk, Ukraina
 4. Andrej Aparyn, Białoru
 5. Olga Batiszczewa, Białoru
 6. Karolina Berezowska, Polska
 7. Iryna Bubłyk, Ukraina
 8. Tamara Burłakowa, Białoru
 9. Hałyna Charyszyn, Ukraina
 10. Wołodymyr Chiciak, Ukraina
 11. Chrystyna Chutorna, Ukraina
 12. Paweł Cydzik, Białoru
 13. Volodymyr Chupa, Ukraina
 14. Ołesia Diaczuk, Ukraina
 15. Aleksandra Długosz, Polska
 16. Switłana Dmyterko, Ukraina
 17. Kaja Dybowska, Polska
 18. Iryna Hasij, Ukraina
 19. Iryna Hawryliw, Ukraina
 20. Iryna Herasym, Ukraina
 21. Lilija Hohnołewska, Ukraina
 22. Nadija Hontar, Ukraina
 23. Dmytro Hordijenko, Ukraina
 24. Inesa Hujwaniuk, Ukraina
 25. Switlana Hurkina, Ukraina
 26. Jana Ilnicka, Ukraina
 27. Olha Ismajiłowa, Ukraina
 28. Bogdan Yankovyy, Ukraina
 29. Iryna Kajała, Białoru
 30. Przemysław Kordos, Polska
 31. Roksana Korinec, Ukraina
 32. Marjana Kornyło , Ukraina
 33. Taras Korostylow, Ukraina
 34. Mykola Kosytskyj, Ukraina
 35. Agnieszka Kowalska, Polska
 36. Maryja Leta, Białoru
 37. Maryna Łukaszewicz, Białoru
 38. Olha Łytwyn (Serdiuk), Ukraina
 39. Witalij Makarewicz, Białoru
 40. Hanna Marunczak, Ukraina
 41. Patrycja Matusiak, Polska
 42. Wiktoryja Melnikawa, Białoru
 43. Monika Mikuła, Polska
 44. Marjana Mokriwska, Ukraina
 45. Jaryna Moroz, Ukraina
 46. Ołena Mudryk, Ukraina
 47. Marjana Muzychka, Ukraina
 48. Ołena Owsijczuk, Ukraina
 49. Hanna Paulouskaya, Białoru
 50. Taras Pidustwa, Ukraina
 51. Ihor Plewako, Ukraina
 52. Switłana Poluha, Ukraina
 53. Hałyna Popajewycz, Ukraina
 54. Jarosław Prociw, Ukraina
 55. Iryna Rasiak, Ukraina
 56. Natalia Rymska, Ukraina
 57. Oksana Samoluk, Ukraina
 58. Myrosława Senczak, Ukraina
 59. Ihor Senczak, Ukraina
 60. Natalia Senkiwska, Ukraina
 61. Tatiana Straszewska, Ukraina
 62. Ivan Stebivka, Ukraina
 63. Hadyna Szostak, Ukraina
 64. Tacciana Szypica, Białoru
 65. Oksana Tkach, Ukraina
 66. Kateryna Tretjakowa, Ukraina
 67. Sciapan Wasilewicz, Białoru
 68. Katarzyna Wójcik, Polska
 69. Dmytro Wyrskyj, Ukraina
 70. Wolha Zabrodskaja, Białoru
 71. Natalia Żerebcowa, Ukraina
 72. Wolha Żukowskaja , Białoru