Warsztaty leksykograficzne IBI AL – Sprawozdanie

 

Warsztaty leksykograficzne IBI AL

listopad 2009

Program

Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales
Warsztaty leksykograficzne IBI AL (MSH)
dla stażystów z Ukrainy.

Warszawa, listopad 2009

Sprawozdanie

W dniach 2-30 listopada 2009 odbyły się w Warszawie Warsztaty leksykograficzne. Kierownikiem warsztatów był prof. Janusz Rieger, sekretarzem – mgr Aleksandra Wieczorek.

Wykładowcy
W warsztatach wzięło udział 6 wykładowców z Polski: prof. dr hab. Janusz Rieger IBI UW, dr Natalia Kotsyba IBI UW, dr Milena Hebal-Jezierska Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, dr Magdalena Majdak IJP UW i IJP PAN, mgr Joanna Bilińska Instytut Lingwistyki Formalnej UW, mgr Aleksandra Wieczorek IJP UW.

Uczestnicy
W warsztatach uczestniczyło 11 osób z Ukrainy. Byli wród nich stażyci IBI AL:

 1. Sofija Azowcewa, Charków
 2. Ołeksij Batarczuk, Ługańsk
 3. Ludmyła Czyruk, Łuck
 4. Julija Domitrak, Kamieniec Podolski
 5. Switłana Honczuk, Łuck
 6. Zorjana Macjuk, Łuck
 7. Ludmyła Sykało, Ługańsk
 8. Natalia Szulska, Łuck

oraz doktoranci Instytutu Języka Polskiego UW:

 1. Ludmyła Januszewska, Chmielnicki
 2. Ołeksandr Skydan, Kamieniec Podolski
 3. Oksana Zachucka, Kamieniec Podolski.

Zajęcia
Podstawowym zadaniem uczestników było opracowanie fragmentu strony ukraińskiej słownika ukraińsko-polskiego, powstającego pod red. J. Riegera. Prace te były następnie sprawdzane od strony formalnej przez A. Wieczorek i merytorycznej przez J. Riegera i omawiane na cotygodniowych warsztatach, prowadzonych przez prof. Janusza Riegera.

 • Warsztaty leksykograficzne prof. Janusz Rieger (IBI AL) – 8 godz. zajęć

Zorganizowano również cykl wykładów, dotyczących pracy leksykograficznej oraz lingwistyki korpusowej:

 • Z polskiej leksykografii XIX i XX wieku, prof. Janusz Rieger (IBI AL) – 2 godz.
 • Korpus tekstów w badaniach językoznawczych – wprowadzenie, mgr Aleksandra Wieczorek (Wydział Polonistyki UW) – 2 godz.
 • Słowniki elektroniczne – przykłady, budowa, zastosowanie, mgr Joanna Bilińska (Katedra Lingwistyki Formalnej UW) – 2 godz.
 • Wykorzystanie korpusu w pracy lingwistycznej na przykładzie czeskiego korpusu narodowego, dr Milena Hebal-Jezierska (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW) – 2 godz.
 • Słownik polszczyzny XVII i pierwszej poł. XVIII w. na tle polskich słowników historycznych, dr Magdalena Majdak (Wydział Polonistyki UW, Instytut Języka Polskiego PAN) – 2 godz.
 • Polsko-Ukraiński Korpus Równoległy (PolUKR) dla badań leksykograficznych, dr Natalia Kotsyba (IBI AL) – 2 godz.

Uczestnicy byli również zobowiązani do uczęszczania na wybrane zajęcia na Wydziale Polonistyki UW, zwłaszcza na wykład prof. M. Bańki Leksykografia.

Zasady zaliczenia
Do zaliczenia sesji wymagane było oddanie opracowanego fragmentu słownika ukraińsko-polskiego.

Sekretarz Warsztatów
Aleksandra Wieczorek

Kierownik Warsztatów
Janusz Rieger