Tożsamość – wolność – suwerenność – wykładowcy

Tożsamoć – wolnoć – suwerennoć.
Przemiany tradycji antycznej w Europie rodkowo-wschodniej

(Warszawa, 3-10.12.2007)

 

Program sesji
Lista uczestników

Lista wykładowców, panelistów i goci

 1. Prof. Egidijus Aleksandravičius Instytut Historii, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie
 2. Prof. Jerzy Axer Dyrektor Orodka Badań nad Tradycją Antyczną UW, Przewodniczący Rady Akademii “Artes Liberales”
 3. Prof. Mikalai Biaspamiatnykh Katedra Studiów Kulturoznawczych,Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie
 4. Mgr Karolina Berezowska Pracownia Studiów Helleńskich, Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
 5. Prof. Barbara Bokus Zastępca Dyrektora MISH UW; CLASs UW
 6. Prof. Małgorzata Borowska Pracownia Studiów Helleńskich, Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
 7. Prof. Giovanna Brogi Berkoff Instytut Języków i Literatur Wschodnieuropejskich, Uniwersytet w Mediolanie
 8. mgr Agata Bratek Akademia “Artes Liberales”, Uniwersytet Śląski
 9. Prof. Włodzimierz Bolecki Wiceprezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej; Instytut Badań Literackich PAN; Instytut Literatury Polskiej UW
 10. Dr Jan Stanisław Ciechanowski Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
 11. Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
 12. Dr Grażyna Czetwertyńska Laboratorium Edukacyjne, Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW; CLASs UW
 13. Dr Iwona Dacka-Górzyńska Instytut Historii PAN, Warszawa; Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
 14. Prof. Taras Dobko Prorektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego, Lwów
 15. Prof. Anna Duszak Instytut Lingwistyki Stosowanej UW
 16. Kaja Dybowska Pracownia Studiów Helleńskich, Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
 17. Dr. Ann S. Ferren Provost, American University in Bulgaria
 18. Dr Taras Finikov Prorektor Instytutu Ekonomii, Zarządzania i Prawa KROK, Kijów
 19. Prof. Małgorzata Gersdorf Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego
 20. Prof. José Luis Gómez Urdáñez Uniwersytet La Rioja w Logroño
 21. Dr Cristina González Caizán Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
 22. Dr Magdalena Górska Instytut Badań Literackich PAN
 23. Dr Sławomir Górzyński Redaktor Naczelny Wydawnictwa DiG
 24. Dr Łukasz Grützmacher Akademia “Artes Liberales”, Warszawa
 25. Ks. prof. Ludwik Grzebień SJ Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie
 26. Dr hab. Anna Grzekowiak-Krwawicz Instytut Badań Literackich PAN
 27. Prof. Borys Gudziak Rektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego, Lwów
 28. Dr. Richard Hersh Director Collegiate Learning Assessment (CAE); Former President of liberal arts colleges: Hobart and Willam Smith Colleges, NY, and Trinity College, CT
 29. Prof. Zbigniew Hockuba Sekretarz Rady Akademii “Artes Liberales”,Katedra Historii Myli Ekonomicznej UW
 30. Mgr Krzysztof Hoffmann Akademia “Artes Liberales”, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 31. Prof. Hubert Izdebski Dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie, UW
 32. Prof. Jacek Jadacki Dyrektor Instytutu Filozofii UW
 33. Dr Marek Janicki Instytut Historyczny UW
 34. Mgr Paweł Jaskanis Dyrektor Muzeum Pałac w Wilanowie
 35. Prof. Maria Kalinowska Instytut Literatury Polskiej UMK; OBTA UW
 36. Giorgos Kapelouzos Pracownia Studiów Helleńskich, Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
 37. Dr Maria Karabatsa Pracownia Studiów Helleńskich, Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
 38. Dr Małgorzata Kasner Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
 39. Dr Marek Kaźmierczak Kolegium Europejskie im. Jana Pawła II w Gnieźnie, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 40. Prof. Marta Kicińska-Habior, Dyrektor Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UW; Wydział Fizyki UW
 41. Prof. Jan Kieniewicz Wicedyrektor Orodka Badań nad Tradycją Antyczną UW
 42. Prof. Zbigniew Kloch Zastępca Dyrektora MISH UW; Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
 43. Prof. Dariusz Kołodziejczyk Instytut Historyczny UW
 44. Dr Przemysław Kordos Pracownia Studiów Helleńskich, Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
 45. Dr Vladimir Korotkiy Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk
 46. Mgr Justyna Koszarska Akademia “Artes Liberales”, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 47. Prof. Volodimir Kravchenko Dziekan Wydziału Studiów Ukrainistycznych,
 48. Charkowski Narodowy Uniwersytet im. W. Karazina
 49. Prof. Alla Kravchuk Wydział Polonistyki, Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franko we Lwowie
 50. Prof. Joanna Kurczewska Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
 51. Dr Jacek Leociak Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
 52. Dr. Andrea Leskes President, Institute for American Universities
 53. Mgr Julia Liszkowska Akademia “Artes Liberales”, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 54. Prof. Ewa Łukaszyk Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
 55. Prof. Aleksander Madyda Instytut Literatury Polskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 56. Dr Katarzyna Marciniak Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
 57. Doc. Eduard Maźko Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie
 58. Prof. Andrzej Mencwel Instytut Kultury Polskiej UW
 59. Prof. Cyprian Mielczarski Instytut Filologii Klasycznej UW
 60. Prof. Aleksander Mikołajczak Dyrektor Kolegium Europejskiego im. Jana Pawła II w Gnieźnie, Dyrektor MISH, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 61. Vlasios Montemarkos Pracownia Studiów Helleńskich, Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
 62. Prof. Zoja Morochojewa Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
 63. Dr Zhanna Nekrachevitch-Korotkaya Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk
 64. Prof. Alina Nowicka-Jeżowa Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
 65. Prof. Mark O`Connor College of Arts and Sciences, Boston College, USA
 66. Prof. Jan Okoń Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych, Uniwersytet Łódzki
 67. Dr Justyna Olko Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
 68. Dr Tomasz Ososiński Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
 69. Dr Dariusz Pachocki Katedra Tekstologii i Edytorstwa, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 70. Tadeusz Pacholik Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 71. Prof. Joanna Partyka Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW; Instytut Badań Literackich PAN Warszawa
 72. Mgr Hanna Paulouskaya Akademia “Artes Liberales”, Warszawa-Mińsk
 73. Prof. Áron Petneki Katedra Hungarystyki UW
 74. Mgr Przemysław Piwowarczyk Akademia ” Artes Liberales ” Uniwersytet Śląski
 75. Prof. Styliani Priovolou Uniwersytet Ateński
 76. Mgr Aleksandra Przegalińska Akademia ” Artes Liberales ” Uniwersytet Wrocławski
 77. Dr Kazimierz Puchowski Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdanski
 78. Mgr Kestutis Raskauskas Instytut Historii, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie
 79. Prof. Janusz Rieger Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
 80. Dr Ewa Rudnicka Instytut Języka Polskiego UW
 81. Prof. Krzysztof Rutkowski Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
 82. Prof. Piotr Salwa Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
 83. Prof. Irina Savelieva Dyrektor Instytutu Teoretycznych i Historycznych Studiów Humanistycznych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Moskwa
 84. Prof. Laszlo Szörenyi Instytut Badań Literackich HAS, Budapeszt
 85. Prof. Michał Seweryński Katedra Prawa Europejskiego, Uniwersytet Łódzki
 86. Dr Serhij Sieriakov Katedra Nauk Historycznych, Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny
 87. Dr Anna Skolimowska Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
 88. Prof. Elżbieta Smułkowa Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
 89. Prof. Jerzy Snopek Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
 90. Monika Stachura
 91. Halina Strasburger
 92. Prof. Jerzy Styka Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytet Jagielloński; Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
 93. Dr hab. Robert A. Sucharski Dyrektor Wykonawczy MSH; Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
 94. Dr hab. Jolanta Sujecka Instytut Slawistyki PAN Warszawa; Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
 95. Dr Irina Tatarowa Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
 96. Jorgos Thiopoulos Pracownia Studiów Helleńskich, Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
 97. Dr Voldemar Tomusk Higher Education Support Program, Open Society Institute, Budapeszt
 98. Prof. Wojciech Tygielski Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego
 99. Prof. Andrzej Tymowski American Council of Learned Societies, Nowy Jork; Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW
 100. Prof. Elena Vishlenkova Wydział Historii, Uniwersytet Państwowy w Kazaniu
 101. Prof. Marek Wąsowicz Zastępca Dyrektora MISH UW; Wydział Prawa UW
 102. Mgr Tomasz Wierzchowski Akademia ” Artes Liberales “, Warszawa
 103. Prof. Nina Witoszek Uniwersytet w Oslo
 104. Prof. Jerzy Woźnicki Prezes Fundacji Rektorów Polskich; Dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy
 105. Prof. Olga Wolińska Dyrektor MISH Uniwersytetu Śląskiego
 106. Mgr Anna Wylegała Asystent MSH ds. ukraińskich
 107. Bogdan Yankovyy Instytut Literatury, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy (NANU); ISD AAL
 108. Dr Agata Zalewska Zastępca Dyrektora MISH, Uniwersytet Warszawski
 109. Dr Peter Zhondorov Jakucki Uniwersytet Państwowy