Syberia: orientalizm, kolonializm i tożsamość inteligencji – wykładowcy

Syberia: orientalizm, kolonializm i tożsamoć inteligencji

Warszawa, 12-19 XI 2006 r.

Program sesji
Lista uczestników

LISTA WYKŁADOWCÓW

 1. Prof. Jan Kieniewicz
 2. Prof. Zoja Morochojewa
 3. Prof. Andrzej Witkowski
 4. Dr Jerzy Tulisow
 5. Prof. Elżbieta Kaczyńska
 6. Jarosław Derlicki
 7. Dr Jegor Antonov
 8. Magdalena Krasuska
 9. Prof. Jerzy S. Wasilewski
 10. Paweł Jakovlev
 11. Prof. Andrzej Sieroszewski
 12. Darima Budaeva
 13. Marina Khodoeva
 14. Prof. Andrzej Nowak
 15. Dr Radżana Dugarova
 16. Dr Łukasz Smyrski
 17. Dr Krzysztof Dębnicki
 18. Prof. Tsytsyk Budaeva