Projekt “Inteligencja” – wykładowcy

Inteligencja. Pomiędzy władzą a społeczeństwem

Warszawa, 26 VI 2006 – 1 VII 2006

Program sesji
Lista uczestników

 

LISTA WYKŁADOWCÓW

 1. Prof. Zoja Morochojewa, OBTA UW
 2. Prof. Jan Kieniewicz, OBTA UW
 3. Prof. Ewa Łukaszyk, OBTA UW
 4. Dr Jan Stanisław Ciechanowski, OBTA UW
 5. dr Paweł Skibiński, IH UW
 6. Dr Jegor Antonov, Uniwersytet w Jakucku
 7. Prof. Jerzy Holzer, ISP PAN
 8. Prof. Karol Modzelewski, IH UW
 9. Prof. Paweł Machcewicz, ISP PAN
 10. Prof. Barbara Grochulska, IH UW emer.
 11. Prof. Egidijus Aleksandravičius, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie
 12. Dr Nina Witoszek, Uniwersytet w Oslo
 13. Dr hab. Hanna Palska, IfiS PAN, UwB
 14. Dr Piotr Kwiatkowski, Pentor, UW
 15. Prof. Joanna Kurczewska, OBTA UW
 16. Dr Agnieszka Chmielewska, UW