Pogranicze – wykładowcy

Pogranicza Białorusi

historia, kultura, język

Warszawa: 20.11 – 30.12.2006 r.

Program sesji
Lista uczestników

LISTA WYKŁADOWCÓW

 1. Prof. J. Elżbieta Smułek
 2. Dr Anna Engelking
 3. Prof. Ale Smalańczuk
 4. Dr Iryna Budźko
 5. Dr Olga Łobaczewska
 6. Dr hab. Jolanta Sujecka
 7. Prof. Nina Mieczkowska
 8. Dr Dariusz Wojakowski
 9. Dr Helena Krasowska
 10. Mgr Przemysław Kordos
 11. Prof. Andrij Danylenko
 12. Dr Eduard Maźko
 13. Prof. Bogdan Walczak,
 14. Prof. Leszek Bednarczuk,
 15. Dr Jerzy Turonek,
 16. Prof. Marian Pokropek,
 17. Dr Oleg Łatyszonek,
 18. Dr Tacciana Iwanowa,
 19. Iryna Alunina,
 20. Prof. Magdalena Zowczak,
 21. Grażyna Charytoniuk,
 22. Dr Justyna Straczuk,
 23. Ewa Wojtyra,
 24. Dr Ewa Golachowska
 25. Maryja Łucewicz,
 26. Prof. Anna Zielińska,
 27. Joanna Getka,
 28. Prof. Irena Maryniakowa,
 29. Mirosław Jankowiak,
 30. Dr Małgorzata Ostrówka,
 31. Marta Wojewódzka,
 32. Prof. Halina Kara,
 33. Nadzieja Syczugowa,
 34. Prof. Ryszard Radzik,
 35. Wolha Szatałowa,
 36. Dr Anna Malewska,
 37. Dr Katarzyna Waszczyńska,