Obrazy Kijowa – wykładowcy

Obrazy Kijowa

Kijów, 22.05 – 31.05.2006

Lista uczestników
Program sesji

 

LISTA WYKŁADOWCÓW

 1. Dr Maksym Jaremenko, Akademia Kijowsko-Mohylańska, Ukraina
 2. Prof. Wołodymyr Ryczka, Akademia Kijowsko-Mohylańska, Ukraina
 3. Prof. Nadija Nikitenko, Muzeum w. Sofii, Ukraina
 4. Dr Natalia Biłous, Akademia Kijowsko-Mohylańska, Ukraina
 5. Dr Łarysa Dowha, Muzeum Narodowe, Ukraina
 6. Prof Walentyna Szandra, Akademia Kijowsko-Mohylańska, Ukraina
 7. Prof. Włodzimierz Mędrzecki, IH PAN i UW Instytut Etnografii Historycznej i Antropologii Kulturalnej, Polska
 8. Dr Tetiana Luta, Akademia Kijowsko-Mohylańska, Ukraina
 9. Dr Ołeksij Sokyrko, Uniwersytet w. Włodzimierza, Ukraina
 10. Prof Wołodymyr Panczenko, Akademia Kijowsko-Mohylańska, Ukraina
 11. Prof. Jerzy Axer, OBTA UW, Polska
 12. Prof. Janusz Rieger, OBTA UW, Polska