Komedie Szekspira – uczestnicy

Shakespeare’s Comedies (Komedie Szekspira)

Warszawa, 20 lutego – 3 marca 2006

Program sesji

UCZESTNICY SESJI

 

 1. Magdalena Adamus (Polska)
 2. Jarosław Banasiak (Polska)
 3. Joanna Błachnio (Polska)
 4. Aneta Kliszcz (Polska)
 5. Justyna Kozłowska (Polska)
 6. Barbara Napieralska (Polska)
 7. Hanna Paulouskaja (Białoru)
 8. Ołeh Sencyszyn (Ukraina)
 9. Ełła Sokotniuk (Ukraina)
 10. Natalia Szuster (Polska)
 11. Wanda Świątkowska (Polska)
 12. Joanna Troszyńska (Polska)
 13. Hałyna Pastushuk (Ukraina)
 14. Mateusz Urban (Polska)
 15. Marianna Żuk (Ukraina)