Filozofia nauki cz. I – wykładowcy

Filozofia nauki

Lwów – Warszawa, 1-10.X.2007

sesja MSH

 

Program sesji
Lista uczestników

LISTA WYKŁADOWCÓW

 1. Prof. dr hab. Iwona Lorenc (Uniwersytet Warszawski)
 2. Prof. V. Tkachuk (Uniwersytet Lwowski),
 3. prof. V. Melnyk (Uniwersytet Lwowski)
 4. Dr Joanna Michalik (Uniwersytet Warszawski)
 5. Doc. I. Zakhara (Uniwersytet Lwowski)
 6. Dr A. Rovenchak (Uniwersytet Lwowski)
 7. Prof. F. Batsevych (Uniwersytet Lwowski)
 8. Prof. dr hab. Włodzimierz Lorenc (Uniwersytet Warszawski)
 9. Dr Renata Wieczorek (Uniwersytet Warszawski),
 10. Prof. M. Kashuba (Uniwersytet Lwowski)
 11. Dr Joanna Gęgotek (Uniwersytet Warszawski)
 12. Doc. A. Karas’ (Uniwersytet Lwowski)
 13. Prof. I. Vakarchuk (Uniwersytet Lwowski)
 14. Prof. dr hab. Jacek Jadacki (Uniwersytet Warszawski)
 15. Prof. M. Zarichnyy (Uniwersytet Lwowski)
 16. Prof. V. Denysenko (Uniwersytet Lwowski)
 17. Doc. T. Partyko (Uniwersytet Lwowski)
 18. Prof. dr hab. Witold Strawiński (Uniwersytet Warszawski)
 19. Prof. M. Bilynskyy (Uniwersytet Lwowski)
 20. Doc. S. Hrabovska (Uniwersytet Lwowski)
 21. Doc. I. Haletska (Uniwersytet Lwowski)
 22. Dr R. Yakuts (Uniwersytet Lwowski)
 23. Prof. Borys Uspienskij (Università degli Studi di Napoli)
 24. Prof. Stanisław Gajda (Polska Akademia Nauk)
 25. Prof. Teresa Dobrzyńska (Polska Akademia Nauk)
 26. Prof. Bohdan Jałowiecki (Polska Akademia Nauk)
 27. Prof. Joanna Kurczewska (Polska Akademia Nauk, OBTA Uniwersytet Warszawski)
 28. Prof. Wojciech Józef Burszta (Polska Akademia Nauk)
 29. Dr Maciej Falski (Uniwersytet Warszawski)
 30. Dr Magdalena Zawisławska (Uniwersytet Warszawski)
 31. Dr hab. Andrzej Szpociński (Polska Akademia Nauk)
 32. Dr hab. Małgorzata Melchior (Uniwersytet Warszawski)
 33. Prof. Danuta Ulicka (Uniwersytet Warszawski)
 34. Prof. Jolanta Sujecka (Polska Akademia Nauk, OBTA Uniwersytet Warszawski)
 35. Dr Jerzy Molas (Uniwersytet Warszawski)
 36. Dr hab. Piotr Mitzner (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa))
 37. Dr Dorota Krawczyńska (Polska Akademia Nauk)
 38. Dr Tomasz Łysak (Polska Akademia Nauk)
 39. Dr Jacek Leociak (Polska Akademia Nauk)
 40. Dr Grzegorz Grochowski (Polska Akademia Nauk)