Curricula kultury antycznej – wykładowcy

Curricula kultury antycznej w Państwowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki

Warszawa: 03.11 – 02.12.2006

Program sesji
Lista uczestników

LISTA WYKŁADOWCÓW

 1. Doc. Bohdan Czerniuch
 2. Doc. Olga Nazarenko
 3. Doc. Igor Chamar
 4. Doc. Igor Pacaj
 5. Doc. Iryna Seniuta
 6. Prof. Jerzy Axer
 7. Dr Grażyna Czetwertyńska
 8. Dr hab. Jarosław Włodarczyk
 9. Mgr Anna Wojciechowska
 10. Mgr Barbara Strycharczyk
 11. Mgr Katarzyna Tomaszuk
 12. Dr Aleksandra Klęczar
 13. Mgr Dorota Sutkowska