Colloquia Mickiewicziana cz. I – wykładowcy

Sesja MSH Colloquia Mickiewicziana
Warszawa, grudzień 2005

 

Program sesji
Lista uczestników

WYKŁADOWCY

 

 • Prof. Maria Prussak IBL PAN, UKW
 • Dr Joanna Pietrzak-Thebault UW
 • Dr Michał Kuziak PAP
 • Prof. Jan Okoń UŁ
 • Prof. Elżbieta Wesołowska UAM
 • Prof. Zofia Stefanowska IBL PAN
 • Doc. dr hab. Elżbieta Kilak IBL PAN
 • Dr Piotr Chomik UwB
 • Prof. Zbigniew Przychodniak UAM
 • Dr Danuta Zawadzka UwB
 • Dr Daniel Baric Uniwersytet w Tours
 • Prof. Aleksander Nawarecki UŚ
 • Prof. Zbigniew Osiński UW
 • Dr hab. Jarosław Ławski UwB
 • Prof. Volodymyr Kravchenko, Uniwersytet w Ckarkowie
 • Prof. Jerzy Axer OBTA UW
 • Prof. Małgorzata Borowska OBTA UW
 • Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski OBTA UW
 • Prof. Maria Kalinowska OBTA UW, UMK