Co to jest Śródziemnomorze? – perspektywa Europy Środkowowschodniej – wykładowcy

Co to jest Śródziemnomorze? – perspektywa Europy Środkowowschodniej
Warszawa, listopad-grudzień 2005

 

Program sesji
Lista uczestników

WYKŁADOWCY

Do udziału w sesji w charakterze wykładowców zostali zaproszeni:

 

 • Prof. Witold Wołodkiewicz (OBTA UW),
 • Dr Ihor Skoczylas (UKU),
 • Prof. László Szörényi (Institute for Literary Studies, Hungarian),
 • Prof. Jerzy Axer (OBTA UW),
 • Prof. Gábor Klaniczay (Collegium Budapest),
 • Prof. László Havas (Debrecen, Department of Classical Studies),
 • Prof. Gábor Kecskeméti (Budapest, HAS, Institute for Literary Studies),
 • Péter Kasza (Szeged, PhD-fellow, Department for NeoLatin Studies),
 • Enikő Békés (PhD-fellow, Institute for Literary Studies),
 • dr Dariusz Kołodziejczyk (Instytut Historyczny UW),
 • Prof. Giovanna Brogi-Berkoff Università di Napoli L’Orientale),
 • Prof. Walter Ludwig (University of Hamburg),
 • Prof. Jerzy Miziołek ,
 • Joanna Kurczewska,
 • Ferid Muhić,
 • Mykoła Riabczuk,
 • Kwiryna Handke,
 • Andrzej Szpociński,
 • Katica Kjulavkova,
 • Małgorzata Melchior,
 • Wojciech Burszta,
 • Barbara Törnkvist-Plewa,
 • Anna Engelking,
 • Krzysztof Jaskułowski,
 • Aleksandra Hnatiuk,
 • Jolanta Sujecka,
 • Mila Santova,
 • Jan Rychlik,
 • Nikolay Aretov,
 • Rigels Halili,
 • Christian Voss,
 • Jerzy Molas,
 • Nataąa Avramovska,
 • Biljana Sikimić,
 • Adam Balcer,
 • Marcin Luba,
 • Jolanta Mindak-Zawadzka,
 • Tanja Petrović,
 • Magda Lubańska,
 • Lilla Moroz-Grzelak,
 • Agnieszka Gucka,
 • Danuta Bartkowiak,
 • Anna Wylęgała,
 • Longin Graczyk,
 • Prof. Małgorzata Borowska (OBTA UW),
 • Prof. Wojciech Tygielski (Prorektor UW),
 • Prof. Jan Kieniewicz (OBTA UW),
 • Prof. Janusz Danecki (Instytut Orientalistyczny UW),
 • Prof. Piotr Salwa (OBTA UW).