Autonomia akademicka, społeczeństwo obywatelskie, misja nauczycielska – wykładowcy

AUTONOMIA UNIWERSYTETU, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, MISJA NAUCZYCIELSKA

SESJA NAUKOWA FINANSOWANA W RAMACH PROGRAMU POMOCY ZAGRANICZNEJ MSZ RP W 2006 R.

Warszawa, 3-15 XII 2006 r.

Program sesji
Lista uczestników

LISTA WYKŁADOWCÓW, PANELISTÓW I GOCI

 1. Prof. Egidijus Aleksandravičius (Instytut Historii, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie)
 2. Prof. Jerzy Axer (Dyrektor Orodka Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego)
 3. Prof. Vil S. Bakirov (Rektor Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu im. W. Karazina)
 4. Prof. Mikalai Biaspamiatnykh (Katedra Studiów Kulturoznawczych, Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie)
 5. Prof. Andrzej Borowski (Wiceprzewodniczący Rady Akademii Artes Liberales, pełnomocnik Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 6. Fr. Ihor Boyko (Wydział Teologiczny, Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów)
 7. Dr Błażej Brzostek (Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski)
 8. Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow (Rektor Uniwersytetu Warszawskiego)
 9. Prof. Ewa Chmielecka (Katedra Filozofii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 10. Prof. Mariya Datsyk (Dyrektor Studiów Doktoranckich, Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie)
 11. Oksana Dmyterko (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne/MIHUS, Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie)
 12. Prof. Taras Dobko (Prorektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego, Lwów)
 13. Przemysław Doczyk (były Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej)
 14. Dr Olena Dzhedzora (Wydział Humanistyczny, Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów)
 15. Dr Taras Finikov (Prorektor Instytutu Ekonomii, Zarządzania i Prawa KROK, Kijów)
 16. Prof. Stanisław Głąb (Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego)
 17. Dr Grażyna Czetwertyńska (Laboratorium Edukacyjne OBTA UW; CLASs)
 18. Dr Łukasz Grützmacher (Akademia Artes Liberales, Warszawa)
 19. Prof. Tinatin Gudushauri (Dyrektor Szkoły Artes Liberales, Gruziński Uniwersytet Nauk Społecznych, Tbilisi)
 20. Prof. Piotr Gutowski (Dyrektor Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL)
 21. Dr Orysa Hachko (Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów)
 22. Prof. Pavel Haluza (Dziekan Wydziału Psychologii, Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie)
 23. Prof. Mirosława Hanusiewicz (Członek Rady Akademii Artes Liberales, Pełnomocnik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)
 24. Dr Donald Harward (President Emeritus, Bates College)
 25. Anna Hebda (Studentka Akademii Artes Liberales)
 26. Prof. Zbigniew Hockuba (Sekretarz Rady Akademii Artes Liberales)
 27. Dr Anton Ivanesko (Wydział Filozofii, Uniwersytet Państwowy w Rostowie)
 28. Prof. Janusz Janeczek (Rektor Uniwersytetu Śląskiego; Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich – KRUP)
 29. Prof. Maksym Jaremenko (Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska)
 30. Prof. Aleksandr Kamenskii (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Moskwa)
 31. Prof. Antanaits Kastytis (Instytut Historii, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie)
 32. Prof. Michail Karpachev (Wydział Filozofii, Uniwersytet Państwowy w Woroneżu)
 33. Dr Marek Kaźmierczak (UAM)
 34. Prof. Marta Kicińska-Habior, (Dyrektor Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego)
 35. Prof. Jan Kieniewicz (Wice-Dyrektor Orodka Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego)
 36. Dr Andriey Kirillov (Wydział Filozofii, Uniwersytet Państwowy w Rostowie)
 37. Prof. Zbigniew Kloch (Zastępca Dyrektora Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego; OBTA UW)
 38. Mgr Przemysław Kordos (Akademia Artes Liberales, Warszawa)
 39. Prof. Andriey Korenevskiy (Prorektor Uniwersytetu Państwowego w Rostowie)
 40. Małgorzata Kot (Studentka Akademii Artes Liberales)
 41. Prof. Alla Kozhynova (Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk)
 42. Prof. Volodimir Kravchenko (Dziekan Wydziału Studiów Ukrainistycznych, Charkowski Narodowy Uniwersytet im. W. Karazina)
 43. Prof. Alla Kravchuk (Wydział Polonistyki, Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie)
 44. Prof. Joanna Kurczewska (Orodek Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego)
 45. Dr Vladimir I. Lakin (Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny w Mińsku)
 46. Yuliya Lakina (Konsultant Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej, Mińsk)
 47. Prof. Zdzisław Mach (Katedra Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 48. Dr Katarzyna Madoń-Mitzner (Członek Zarządu, Orodek dokumentowania i upowszechniania historii najnowszej Polski i Europy Wschodniej KARTA)
 49. Prof. Vladimir Maksymenko (Uniwersytet Państwowy w Rostowie)
 50. Prof. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Dyrektor Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 51. Prof. Adrian Mandzy (Morehead State University, USA)
 52. Maciej Maryl (Student Akademii Artes Liberales)
 53. Prof. Dmitriy Mikhel (Uniwersytet Państwowy w Rostowie)
 54. Prof. Aleksander Mikołajczak (Dyrektor Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 55. Dr Paweł Milcarek (Wydział Filozofii Chrzecijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana wyszyńskiego)
 56. Dr Elizabeth Minnich (Association of American Colleges & Universities)
 57. Prof. Zoja Morochojewa (Orodek Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego)
 58. Prof. Zbysław Muszyński (Członek Rady akademii Artes Liberales, Pełnomocnik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 59. Dr Tetyana Mysyuha (Wydział Anglistyki, Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów)
 60. Prof. Boris Norman (Katedra Językoznawstwa Teoretycznego i Słowiańskiego, Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk)
 61. Prof. Wolodymyr Panchenko (Prorektor, Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska)
 62. Dr Oleh Pavlyshyn (Wydział Historii, Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie)
 63. Karolina Pawlik (Studentka Akademii Artes Liberales)
 64. Prof. Yaroslava Prykhoda (Wydział Dziennikarstwa, Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie)
 65. Prof. Zofia Ratajczak (Członek Rady Akademii Artes Liberales, Pełnomocnik Uniwersytetu Śląskiego)
 66. Prof. Edward Raupp (Kanclerz Gruzińskiego Uniwersytetu Nauk Społecznych, Tbilisi)
 67. Prof. Janusz Rieger (Orodek Badań nad Tradycją Antyczną, Uniwersytet Warszawski)
 68. Prof. Anatoli Rubanau (Dziekan Wydziału Filozofii I Nauk Społecznych, Białoruski Uniwersytet Państwowy)
 69. Prof. Liudmila Rychkova (Kierownik Katedry Lingwistyki Ogólnej i Słowiańskiej, Kierownik MISH, Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie)
 70. Wojciech Sajkowski (Student Akademii Artes Liberales)
 71. Prof. I.A. Satikov (Międzynarodowy Instytut Kształcenia na Odległoć, Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny w Mińsku)
 72. Prof. Viacheslav Savchuk (Wydział Historii, Uniwersytet Państwowy w Rostowie)
 73. Prof. Irina Savielieva (Instytut Teoretycznych i Historycznych Studiów Humanistycznych, Moskwa)
 74. Prof. Tomasz Scholl (Instytut Archelogii Uniwersytetu Warszawskiego)
 75. Prof. Vladimir Shkuratov (Wydział Filozofii, Uniwersytet Państwowy w Saratowie)
 76. Prof. Boleslav Shostakovich (Wydział Historii, Uniwersytet Państwowy w Irkucku)
 77. Prof. Elżbieta Smułkowa (Orodek Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego)
 78. Prof. Mieczysław Wacław Socha (Sekretarz Państwowej Komisji Akredytacyjnej)
 79. Prof. V.L. Solomakha (Prorektor, Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny w Mińsku)
 80. Prof. Uladzimir Sorkin (Prodziekan Wydziału Prawa, Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie)
 81. Dr Natalia Starczenko (Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska)
 82. Dr Robert Sucharski (Dyrektor Wykonawczy Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej/MSH)
 83. Prof. Tomasz Szapiro (Instytut Ekonometrii, Szkoła Główna Handlowa)
 84. Dr Natalia Szlichta (Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska)
 85. Prof. Teresa Szostek (Dyrektor Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego)
 86. Dr Bogusław Szymański (Dyrektor Biura Uznawalnoci Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej)
 87. Prof. Nino Tchitchinadze (Gruziński Uniwersytet Nauk Społecznych, Tbilisi)
 88. Dr Voldemar Tomusk (Higher Education Support Program, Budapeszt)
 89. Prof. Nikolai Trapsh (Wydział Historii, Uniwersytet Państwowy w Rostowie)
 90. Prof. Oleh Turiy (Wydział Humanistyczny, Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów)
 91. Prof. Wojciech Tygielski (Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego)
 92. Nadiya Tymeychuk (Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska; ISD AAL)
 93. Prof. Andrzej Tymowski (American Council of Learned Societies, Nowy Jork; OBTA UW)
 94. Dr Piotr Ugniewski (Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski)
 95. Prof. Igor Uznarodov (Dziekan Wydziału Historii, Uniwersytet Państwowy w Rostowie)
 96. Prof. Natalia Yakovenko (Kierownik Katedry Historii, Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska)
 97. Bogdan Yankovyy (Instytut Literatury, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy/NANU, ISD AAL)
 98. Dr Andriy Vaskiv (Wydział Filozoficzny, Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie)
 99. Dr Lesya Vaskiv (Wydział Filozoficzny, Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie)
 100. Prof. Elena Vishlenkova (Wydział Historii, Uniwersytet Państwowy w Kazaniu)
 101. Dr Alla Voloshina (Wydział Filozofii, Uniwersytet Państwowy w Rostowie)
 102. Prof. Siarhei Vileika (Katedra Studiów Kulturoznawczych, Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie)
 103. Dr Andrzej Wakiewicz (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne Uniwersytetu Warszawskiego; CLASs)
 104. Prof. Marek Wąsowicz (Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, były Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego)
 105. Mgr Tomasz Wierzchowski (Akademia Artes Liberales, Warszawa)
 106. Prof. Jerzy Woźnicki (Prezes Fundacji Rektorów Polskich)
 107. Prof. Konstanty Wojtaszczyk (Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego)
 108. Prof. Olga Wolińska (Dyrektor Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego)
 109. Mgr Anna Wylegała (Asystent Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej/MSH ds. ukraińskich)
 110. Dr Agata Zalewska (Zastępca Dyrektora Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego)
 111. Prof. Mirosław Żelazny (Dyrektor Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 112. Magdalena Wizert (MSZ)
 113. Urszula Doroszewska (Kancelaria Prezydenta RP)