Tradycja włoska w myśli politycznej, społecznej, religijnej i prawnej – uczestnicy

Tradycja włoska w myli politycznej, społecznej, religijnej i prawnej
Europy rodkowej i Wschodniej.

Warszawa 12.11.2007 – 16.11.2007

Program sesji
Lista wykładowców

UCZESTNICY SESJI
Lista uczestników

 1. Marta Czapiewska, Polska
 2. Anna Maria Dyrek, Polska
 3. Joanna Dzik, Polska
 4. Antonio Forcina, Włochy
 5. Marta Franceschelli, Włochy
 6. Laura Giansanti, Włochy
 7. Chrystyna Hałeta, Ukraina
 8. Switłana Hurkina, Ukraina
 9. Zoriana Kazmyr, Ukraina
 10. Chrystyna Kryczkowska, Ukraina
 11. Dominika Makaruk, Polska
 12. Paulina Maniewska, Polska
 13. Julia Morawa, Polska
 14. Cristina Pantaleoni, Włochy
 15. Liubow Pidcerkowna, Ukraina
 16. Wiktoria Puchalska, Polska
 17. Nika Rossi, Włochy
 18. Iwanna Rudakewycz, Ukraina
 19. Bernadetta Sabatelli, Austria
 20. Anna Sabina Sadokierska, Polska
 21. Emilia Sypniewska, Polska
 22. Anna Szadziewska, Polska
 23. Bohdan Zawidniak, Ukraina
 24. Justyna Musiał, Polska