Semiotyka we współczesnej humanistyce – wykładowcy

SEMIOTYKA WE WSPÓŁCZESNEJ HUMANISTYCE

Warszawa, 19 III 2006 – 1 IV 2006

Program sesji
Lista uczestników

LISTA WYKŁADOWCÓW

 

 1. Prof. Bogusław Żyłko
 2. Prof. Teresa Dobrzyńska
 3. Prof. Andrzej Bogusławski
 4. Prof. Zbigniew Kloch
 5. Prof. Jerzy Bartmiński
 6. Prof. Jacek Banaszkiewicz
 7. Prof. Barbara Bokus
 8. Dr Aleksandra Sulikowska-Gąska
 9. Dr Irina Tatarova
 10. Prof. Siergiej J. Gindin
 11. Prof. Nina Braginskaja
 12. Prof. Wojciech Tomasik
 13. Ks. dr Roman Batorski
 14. Prof. Joanna Kurczewska
 15. Ks. Prof. Henryk Paprocki
 16. Doc. Andrzej Dąbrówka
 17. Dr Jarina Moroz