Kontrpubliczności atakowanych innych. Mowa nienawiści i strategie oporu we współczesnej Polsce

Project details Title Kontrpubliczności atakowanych innych. Mowa nienawiści i strategie oporu we współczesnej Polsce ProjectsKontrpubliczności atakowanych innych. Mowa nienawiści i strategie oporu we współczesnej Polsce Open Society Foundations Global Dialogues Program Coordinators Dr Ewa Majewska Mgr Paweł Knut Participants dr Piotr Godzisz Anna Wójcik dr Sylwia Urbańska Contact ewamajewska@o2.pl Project description Projekt realizowany ramach programu Participatory Action Research. Niniejszy projekt jest próbą odpowiedzi na pytanie o skuteczność mowy nienawiści oraz możliwości reagowania na nią w sposób odpierający zakładane w niej poniżenie i uprzedmiotowienie oponenta czy oponentki. Jest to więc przede wszystkim badanie strategii i form oporu wobec artykułowanej w mowie bezpośredniej, mediach czy debacie publicznej nienawiści. Stanowi ono próbę wskazania, w jaki sposób środowiska stanowiące przedmiot ataku budują kontr-dyskurs, który zamiast podporządkowywać osoby doświadczające nienawiści jej negatywnemu oddziaływaniu, umacnia je w ich autonomii i sprawczości. Takie próby są podejmowane, niemniej otwarte pozostaje pytanie o ich rozmiar, jakość i skuteczność, a także wpływ jaki wywierają na te próby instytucje publiczne, które na podstawie obowiązującego prawa również angażują się w odpowiadanie na zjawisko mowy nienawiści. W naszym projekcie zakładamy możliwość traktowania niektórych przynajmniej działań instytucjonalnych, kierowanych przeciw mowie nienawiści, jako formę oporu wobec niej. W związku z tym, że projekt ma charakter pilotażowy, nie przeprowadzimy badań w całej Polsce, tylko w Warszawie. W ramach projektu odbędzie się 10 grudnia 2018 r. konferencja naukowa poświęcona problematyce interdyscyplinarnego badania oporu wobec mowy...

Read More