Kontrpubliczności atakowanych innych. Mowa nienawiści i strategie oporu we współczesnej Polsce

Project details

Title

Kontrpubliczności atakowanych innych. Mowa nienawiści i strategie oporu we współczesnej Polsce

Coordinators

Dr Ewa Majewska
Mgr Paweł Knut

Participants

dr Piotr Godzisz
Anna Wójcik
dr Sylwia Urbańska

Project description

Projekt realizowany ramach programu Participatory Action Research.

Niniejszy projekt jest próbą odpowiedzi na pytanie o skuteczność mowy nienawiści oraz możliwości reagowania na nią w sposób odpierający zakładane w niej poniżenie i uprzedmiotowienie oponenta czy oponentki. Jest to więc przede wszystkim badanie strategii i form oporu wobec artykułowanej w mowie bezpośredniej, mediach czy debacie publicznej nienawiści. Stanowi ono próbę wskazania, w jaki sposób środowiska stanowiące przedmiot ataku budują kontr-dyskurs, który zamiast podporządkowywać osoby doświadczające nienawiści jej negatywnemu oddziaływaniu, umacnia je w ich autonomii i sprawczości. Takie próby są podejmowane, niemniej otwarte pozostaje pytanie o ich rozmiar, jakość i skuteczność, a także wpływ jaki wywierają na te próby instytucje publiczne, które na podstawie obowiązującego prawa również angażują się w odpowiadanie na zjawisko mowy nienawiści.

W naszym projekcie zakładamy możliwość traktowania niektórych przynajmniej działań instytucjonalnych, kierowanych przeciw mowie nienawiści, jako formę oporu wobec niej. W związku z tym, że projekt ma charakter pilotażowy, nie przeprowadzimy badań w całej Polsce, tylko w Warszawie.

W ramach projektu odbędzie się 10 grudnia 2018 r. konferencja naukowa poświęcona problematyce interdyscyplinarnego badania oporu wobec mowy nienawiści.