REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
Fundacji "Instytut Artes Liberales"

DOKTORANTOM
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

DOKTORANTOM - ABSOLWENTOM
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych  1. Doktoranci MISH UW, zatrudnieni w FIAL i wykonujący pracę dla programów MISH/IBI lub MSH EW lub AAL, mogą starać się o stypendium FIAL na projekt naukowy. Stypendium przyznawane jest przez Komisję FIAL, która ocenia projekt. Wysokość jednorazowo płatnego stypendium rocznego nie może przekroczyć 4.000 PLN.

  2. Doktoranci MISH UW, którzy wykonują pracę dla programów MISH/IBI lub MSH EW lub AAL bez stałego wynagrodzenia, mogą starać się o stypendium FIAL na projekt naukowy. Stypendium przyznawane jest przez Komisję FIAL, która ocenia projekt. Wysokość jednorazowo płatnego rocznego stypendium nie może przekroczyć 4.000 PLN.

  3. Doktoranci MISH UW lub doktoranci - absolwenci MISH UW, którzy wykonują prace dla programów MISH/IBI lub MSH EW lub AAL bez stałego wynagrodzenia, mogą także starać się o dodatkowe stypendium na pracę nad doktoratem. Doktorant może wystąpić z wnioskiem o takie stypendium, po co najmniej roku pracy na rzecz MISH, MSH EW lub AAL. Stypendium przyznawane jest przez Komisję FIAL. Wysokość jednorazowo płatnego rocznego stypendium nie może przekroczyć 3.600 PLN. O stypendium takie można występować co roku.

Do wniosków o stypendium należy dołączyć:

  1. życiorys z informacją o zaangażowaniu w prace Kolegium MISH/IBI/MSH/AAL
  2. dane dotyczące charakteru, celu i zakresu badań własnych, przewidywania efektów naukowych projektu, kolejnych stadiów realizacji projektu
  3. opis okresu, w którym projekt będzie realizowany i terminów kolejnych etapów prac (plan rzeczowy)
  4. kosztorys (informacja o celach, na jakie ewentualne stypendium zostanie przeznaczone)
  5. wniosek może być zaopiniowany przez samodzielnego pracownika naukowego

Prof. dr hab. Jerzy Axer
Prezydent FIAL

Dr hab. Robert A. Sucharski, prof. UW
Dyrektor Wykonawczy FIAL


«Artes Liberales» Institute Foundation,
00-378 Warszawa, ul. Jaracza 10, lok 28,
phone +48 22 696 69 51, fax: +48 22 696 69 52,
e-mail: ial@ial.org.pl