Wersja angielska
Program "Prometeusz"

"Prometeusz" jest programem prowadzonym przez Fundację Instytut «Artes Liberales» i w znacznej mierze finansowanym przez Fundację Bankową im. L. Kronenberga. Część środków wykorzystanych do tej pory przez program "Prometeusz" pochodziła także z The Educational Leadership Program of The Christian A. Johnson Endeavor Foundation (USA).

Celem programu jest promowanie i rozpowszechnianie nowoczesnych koncepcji edukacyjnych z zakresu nauk humanistycznych. Koncepcje te dotyczą zarówno ideałów wychowawczych, celów i treści programowych, jak i kształcenia oraz doskonalenia nauczycieli i metod pracy z uczniami.

W trakcie reformy programowej i organizacyjnej w polskim szkolnictwie niezbędne jest przygotowywanie tak studentów, jak i pracujących nauczycieli do zmian systemowych w oświacie i umiejętności reagowania na te zmiany.

Zaplanowano stworzenie możliwości bezpośrednich kontaktów studentów studiów międzywydziałowych ze szkołami i najlepszymi nauczycielami. I studentom, i nauczycielom zostanie ofiarowanie wsparcie specjalistów przedmiotowych i dydaktyków akademickich, którzy pomogą w praktycznym wprowadzaniu założonej w reformie idei integracji przedmiotów.

Twórcy programu liczą, że w trakcie realizacji zostaną opracowane przez pracujących nauczycieli nowe, interesujące programy dla zreformowanej szkoły, a w trakcie zajęć studenci, którzy nie brali pod uwagę pracy w szkole, zostaną zachęceni do związania się z nią w przyszłości.

Program "Prometeusz" - pilotaż

zrealizowano w latach 1998/1999

Łącznie Program "Prometeusz" - etap I

realizacja w latach 2000/2001

Wśród najważniejszych zadań, jakie postawiono realizatorom projektu, znalazło się zaangażowanie potencjału intelektualnego środowisk akademickich i doświadczonych nauczycieli do przeprowadzenia zmian w sposobie programowania działań edukacyjnych na poziomie szkoły. Zgodnie z założeniami reformy oświaty to na nauczycielach w największym stopniu spoczywa odpowiedzialność za program szkolny. W ramach "Prometeusza" nauczyciele uczestnicy projektu mają otrzymać pomoc w wyborze programu i projektowaniu własnych działań. Ponadto wśród motywów podjęcia projektu znalazła się konieczność promowania programów o różnym stopniu integracji - bloków przedmiotowych oraz ścieżek międzyprzedmiotowych.

Program jest adresowany z jednej strony do nauczycieli, dyrektorów szkół i przedstawicieli samorządów lokalnych (organów prowadzących szkoły), z drugiej strony do studentów i doktorantów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz innych studentów - uczestników zajęć w ramach Laboratorium Edukacyjnego UW. W wyniku współpracy obu środowisk mają powstać materiały inspirujące autorów szkolnych programów, propozycje rozwiązań metodycznych wraz ze wskazówkami dla osób zajmujących się kształceniem i doskonaleniem nauczycieli.
 

Kierownik projektu - Grażyna Czetwertyńska
Sekretarz naukowy - Elżbieta Putkiewicz

Fundacja Instytut «Artes Liberales»
ul. Nowy Świat 4
00-497 Warszawa

Strona główna