Projekt "Innowacyjny uniwersytet i przywództwo" (2014-2015)

Od września 2014 do maja 2015 roku Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Fundacją „Instytut Artes Liberales”, Stowarzyszeniem Rektorów Szkół Wyższych Ukrainy i Międzynarodową Fundacją Badań nad Polityką Edukacyjną realizował projekt „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo” współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Cel projektu:
Wdrożenie pięćdziesięciu osób z Ukrainy w polski i europejski know-how, dotyczący wprowadzania innowacyjnych zasad kierowania uczelnią i technologii nauczania oraz zapoznanie ich z korzyściami, jakie przynosi autonomia uniwersytecka dla reformowania systemu szkolnictwa wyższego.

Szkolenia odbywały się w październiku (grupa A) i listopadzie (grupa B) 2014 roku w Warszawie.

Po ukończeniu szkoleń od listopada 2014 roku do kwietnia 2015 roku uczestnicy przygotowywali mikroprojekty, poświadczające umiejętność analizowania problemów istniejących w zarządzaniu wyższym szkolnictwem w Ukrainie. W tym okresie także odbywały się konsultacje prawne, wzajemne konsultacje uczestników (w tym : praca w zespołach) oraz konsultacje z polskim i ukraińskim środowiskiem akademickim oraz ukraińskim koordynatorem.

54 uczestników finalnie przygotowało 47 prezentacji dla 46 mikroprojektów (1 mikroprojekt wspólnie przygotowywany przez 3 osoby, 6 mikroprojektów wspólnie przygotowywanych przez dwie osoby oraz 39 mikroprojektów przygotowywanych przez 1 osobę).

Finalnym efektem konsultacji było przeprowadzenie w dniach 22-24 kwietnia w Kijowie seminarium, podczas którego uczestnicy przedstawili swoje mikroprojekty – zostały one omówione i gruntownie przedyskutowane.


Imię Nazwisko Tytuł Projektu
Artem Artyukhov Transfer technologii od nauki do produkcji
Tetyana Bardina Wewnętrzna mobilność studentów szkół wyższych przy Ministerstwie Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy
Svitlana Berezhna Imperatyw on-line edukacji w innowacyjnym uniwersytecie
Kostyantyn Chabala Stworzenie informacyjnego systemu wyboru przez absolwentów programu edukacyjnego w uczelniach Polski i Ukrainy
Olexii Chornyy Rozwój edukacji nieformalnej w Ukrainie
Ihor Chyhur Założenie Iwanofrankowskiego Centrum nauczania na odległość dla jednostek oświatowych
Iryna Dehtyarova Formowanie i rozwój kariery akademickiej naukowców ukraińskich
Oleksandr Dluhopolskyy Stworzenie efektywnego systemu wewnętrznego zapewnienia jakości w 3 uniwersytetach
Pavlo Dudkin Stworzenie i rozwój międzyuczelnianych start-up centrów
Oksana Durandina Rozwój umiejętności znalezienia pracy absolwentów szkół wyższych Ukrainy
Roman Havrylenko Narodowe centrum informacyjne ds. współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauki i oświaty. Pełnienie przez szkołę wyższą roli centrów myśli niezależnej
Olena Huzar Przywództwo w rozwoju zawodowym kadry uniwersyteckiej
Iuliya Iepifanova Centrum uniwersyteckie formowania kultury miasta
Oleh Illarionov Ocenianie oświatowych projektów i programów
Ihor Kabanov Optymalizacja systemu obiegu dokumentacji w Ministerstwie Oświaty i Nauki Ukrainy
Serhii Kasian Ocenianie jakości interdyscyplinarnych oraz międzydyscyplinarnych programów edukacyjnych w polskiej i ukraińskiej szkole wyższej
Yuriy Khalavka Udoskonalenie bazy normatywnej w celu zwiększenia efektywności wielopoziomowego systemu dofinansowania badań naukowych
Volodymyr Khodorovskyy Technologie informacyjno-komunikacyjne jako efektywne narzędzia monitoringu i zapewniania jakości kształcenia w uniwersytecie
Alla Kolisnyk Implementacja polskiego doświadczenia nauczania dyscyplin przyrodniczych w uczelniach Ukrainy
Yuriy Korduba Udoskonalenie systemów informacyjnego zabezpieczenia działalności edukacyjnej uniwersytetu
Nataliia Kovalchuk Idea Artes Liberales i perspektywy jej realizacji w kontekście ukraińskim
Olena Krasovska Model instytucjonalny zapewniania jakości kształcenia szkoły wyższej w Ukrainie
Dmytro Kulibaba Implementacja w oświatę ukraińską praktyki edukacyjno-kulturowej współpracy transgranicznej
Kateryna Kuzan Implementacja programu Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów w uczelniach pedagogicznych
Daryna Leus Stworzenie efektywnego systemu wewnętrznego zapewniania jakości w 3 uniwersytetach
Oleksandr Lozovytskyy Międzynarodowa sieć ekspercka i międzydyscyplinarne "fabryki myśli" jako narzędzia ulepszenia działalności innowacyjnej szkół wyższych w rozwoju współczesnego systemu edukacyjnego
Serhiy Makhnovskyy Stworzenie modelu wewnętrznej mobilności akademickiej pomiędzy uniwersytetami klasycznymi
Lyubomyra Mandziy Państwowe i publiczne zarządzanie oświatą: doświadczenie Polski i praktyka w Ukrainie
Roksana Melnikova Formowanie kompetencji przyszłych specjalistów za pomocą wprowadzenia indywidualnych trajektorii kształcenia
Ellana Molchanova Pełnienie przez uczelnię wyższą roli centrów myśli niezależnej
Maryna Moniushko Implementacja polskiego doświadczenia nauczania dyscyplin przyrodniczych w uczelniach Ukrainy
Serhiy Mykhyda Implementacja europejskiego doświadczenia formowania wartości demokratycznych
Hanna Nord Implementacja europejskiego doświadczenia formowania wartości demokratycznych
Volodymyr Odrekhivskyy MISH we Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych
Ihor Oleksiv Stworzenie programów doktoranckich w dziedzinie nauk społeczno-ekonomicznych
Olena Panych Niezależna agencja akredytacyjna jako mechanizm zapewniania jakości i zaufania w szkole wyższej Ukrainy
Kostyantyn Pokotylo Międzydyscyplinarny kurs interaktywny metodologii nauki dla doktorantów
Tamara Polishchuk Rozwój umiejętności poszukiwania pracy przez absolwentów szkół wyższych Ukrainy
Oleksandr Potiy Model instytucjonalny zapewniania jakości kształcenia szkoły wyższej w Ukrainie
Diana Protsenko Polepszenie kultury skutecznego uregulowania konfliktów w szkole wyższej
Oleksandr Samoylenko Stworzenie efektywnego systemu wewnętrznego zapewniania jakości w 3 uniwersytetach
Ihor Serdiuk Implementacja programu Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów w uczelniach pedagogicznych
Iryna Serebryanska Stworzenie systemu monitoringu jakości procesu edukacyjnego na uniwersytecie
Oleg Sernyak Reformowanie systemu licencjonowania i akredytacji szkoły wyższej Ukrainy
Veronika Shmagina Udoskonalenie systemu relacji szkoły wyższej a środowiska biznesu (przykład uniwersytetu klasycznego)
Tetyana Skyba System procedury zewnętrznego zapewniania jakości oświaty
Svitlana Stelmakh Formowanie kompetencji przyszłych specjalistów za pomocą wprowadzenia indywidualnych trajektorii kształcenia
Nataliia Stukalo Imperatyw edukacji on-line w innowacyjnym uniwersytecie
Mykhailo Sychov Liberum Arbitrum: Stworzenie indywidualnych trajektorii studentów
Olena Syzonenko Rozwój umiejętności poszukiwania pracy przez absolwentów szkół wyższych Ukrainy
Svitlana Tezikova Formowanie mechanizmu wewnętrznego zapewniania jakości (na poziomie wydziału)
Galyna Usatenko Państwowe i publiczne zarządzania oświatą: doświadczenie Polski i praktyka w Ukrainie
Oleksandr Vostryakov Udoskonalenie systemu relacji szkoły wyższej a środowiska biznesu (przykład uniwersytetu ekonomii)
Lyudmyla Zilkovska Stworzenie interdyscyplinarnych programów licencjackich
«Artes Liberales» Institute Foundation, PL 00-497 Warsaw, Nowy Świat Str. 4
Phone: (+48 22) 628 79 08, Fax: 628 10 12, e-mail: ial@ial.org.pl